SERVIS I POPRAVKA VEŠA MAŠINA BEOGRAD

Veš mašina je prepunjena vodom

Kada se mašina prepunjava vodom, glavni i odgovorni krivac je hidrostat. Hidrostat je zadužen da reguliše nivo neophodne vode u veš mašini, a kada voda pređe taj nivo, mašina se prepuni i izaziva kvarove.

Povećanjem nivoa vode raste i pritisak u hidrostatu, menja se membrane i položaj kontakta, a električni prekidač struje isključuje dovod struje u elektroventil.


Hidrostat mora biti dobro baždaren i od toga zavisi kolika će količina vode biti prisutna.

Višak vode može prepuniti bubanj i dovesti do toga da veš ostane nedovoljno isceđen, što može uticati na kvalitet usluge. Ukoliko se predugo nalazi u mašini ili nije dovoljno isceđen veš se može ubuđati i poprimiti neprijatan miris.

Zato ukoliko imate ovaj problem sa veš mašinom, pozovite majstora koji će popraviti vaš hidrostat.

Majstor će uraditi zamenu hidrostata, ali i sve druge popravke, zamenu vrata, zamenu creva, zamenu termostata, zamenu grejača i kontrolne table, zamenu programatora.

Veš mašine su jedna od najkorišćenijih uređaja i zato su kvarovi cesti. Gotovo da ne postoji osoba koja ih nije imala.

Znatno komplikovanije za popravku su mašine koje istovremeno peru i suše veš, pa je svaki kvar opasniji. Na veš mašinama mogu se popraviti sve vrste kvarova, retko kad su veš mašine u toliko lošem stanju da morate kupiti novu, a to se uglavnom dešava zbog dotrajalosti mašine.

Veš mašine popravljaju majstori zaposleni u servisu bele tehnike. Bez obzira na kvar oni su već navikli na svaku vrstu kvara i mogu ih popraviti u veoma kratkom roku. Određeni kvarovi zahtevaju da majstor ponese mašinu u servis i to je obično slučaj kada se pokvari motor i tada popravke traju po nekoliko dana i izuzetno su kompleksne.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com