NAJBOLJI ELEKTRIČARI U MLADENOVCU

Električar MladenovacPopravku elektroinstalacija će na osnovu zahteva bilo vlasnika nekog prostora, bilo lica koje je nadležno izvršiti profesionalni električari Mladenovac. Naravno da mogu i u bilo koji novoizgrađeni objekat da postave elektroinstalaciju, kao i sve neophodne elemente, a opet sve isključivo na osnovu zahteva klijenata.

 


Električari Mladenovac

Samim tim što imaju uobičajeno radno vreme, to električari Mladenovac konkretne usluge tada vrše, ali isto tako po zahtevu klijenata mogu i da izvrše hitne intervencije.

Ustvari se radi o tome da konkretne usluge oni nude nakon što radno vreme servisa bude završeno, tako da ih klijenti mogu angažovati i kada se obeležava bilo koji državni praznik ili u toku dana vikenda, odnosno noću, ali je važno napomenuti da se hitne intervencije uvek naplaćuju prema cenovniku koji je u većini slučajeva od uobičajenog nešto viši i to primarno zato što majstori moraju da budu angažovani pošto je njihovo uobičajeno radno vreme završeno.

Da ne bi dolazili u ma kakvu nedoumicu, podrazumeva se da će klijenti o svemu tome ne na vreme da budu obavešteni.

Potrebno je isto tako da napomenemo i da će električari Mladenovac ugraditi automatske osigurače, kao i bilo koji prekidač i utikač, odnosno elektro razvodne ormare, a dogovoriće se tom prilikom sa vlasnicima određenog prostora ili ovlašćenim licima i o tome ko će da pribavi konkretni repromaterijal. Naravno da će klijenti biti obavešteni da ovi majstori mogu dati garancije na kvalitet isključivo ukoliko se ugrađuju pomenuti elementi od njima poznatih proizvođača. 

Popravka i servisiranje kako protočnih bojlera i bojlera, zatim šporeta i TA peći, ali i svih vrsta mašina, poput na primer mašine za pranje veša, mašine za pranje posuđa i mašine za sušenje veša će biti izvršeno kada to klijenti budu zahtevali i to ako je moguće u najkraćem roku.

 


 

Bude li se dogodilo da interfonski sistem u nekom prostoru otkaže, odnosno bilo koji njegov deo, električari Mladenovac će ga popraviti ili zameniti, kako bi celokupan sistem bio osposobljen za dalji rad.

Podrazumeva se da to isto mogu učiniti i u okviru sistema za video nadzor, ali i ako u samom prostoru postoji ugrađen alarmni sistem.

Sem toga, oni mogu i da maksimalno profesionalno projektuju i sistem video nadzora i alarmni sistem, ali i interfonski, te da sve elemente koji su predviđeni ugrade.

 

 

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com