NAJBOLJE ELEKTRIČARSKE USLUGE U BEOGRADU

Projektovanje elektroinstalacijaElektroinstalaciona mreža je mreža koja služi za dovođenje struje u objekat u kome živimo ili radimo.

Vrlo je važno da bude u dobrom stanju, održavana i stabilna. Uzmimo za primer Beograd i zgrade koje se u njemu nalaze. 

 


U starom delu grada, ima dosta objekata koji su stari preko pola veka, pa čak i preko sto godina.

Nije redak slučaj da na tim zgradama nikada nije rađeno ništa u smislu kompletne zamene elektroinstalacija, već je samo povremeno odrađivano ponešto, kako se šta kvarilo.

Ma koliko da su nekada materijali, mislimo na elektro materijale, bili kvalitetniji, ništa nije večno, i sve je podložno da stari i da propada. Zbog toga se instalacije moraju održavati i menjati.

Ipak, da se vratimo temi našeg teksta a to je samo projektovanje elektro instalacije. Ovo može da bude situacija gde se gradi jedna nova zgrada namenjena za kolektivno stanovanje. Svi znamo da je Beograd postao jedno veliko gradilište i da ima mnogo novih zgrada koje niču na svakom ćošku.

Kada se radi projekat neke zgrade i pre nego što ona dobije građevinsku i kasnije upotrebnu dozvolu, neophodno je da se uradi i projektovanje vodovodnih i elektro instalacija.

Ovaj posao rade elektro inženjeri, dok tehničari na licu mesta vrše povezivanje elektro instalacija i elektro mreže.

Projektovanje električnih instalacija

Važno je da se projektovanje instalacije obavi na najbolji mogući način, tako što se prate sva pravila struke. Naše ekipe mogu da se pohvale time da imaju preko trideset godina iskustva u radu na terenu, tako da su u svojoj praksi videli sve moguće situacije vezane za struju. Vrlo dobro znaju kakve probleme može da uzrokuje nepravilno projektovana elektro mreža, te se zbog toga trude da budu besprekorni.

Pažljivo, temeljno, strpljivo, radi se projektovanje električnih instalacija, tako da vama sutra život u tom stambenom ili poslovnom objektu bude maksimalno funkcionalan.

 


Projekat elektroinstalacije

Ljudi, koji imaju potrebu da se uradi uvođenje elektro instalacija, često zovu i pitaju koja je cena za jedan takav projekat, kao i samo uvođenje elektro mreže u neku novu zgradu? Ovaj odgovor je moguće dati samo kada se pogleda situacija koja je na terenu. Majstori moraju da vide koji je to obim posla.

Primera radi, nije isto kada se radi projekat elektro instalacija za jednu vikendicu, od pedeset kvadrata, i kada se radi projekat električnih instalacija za zgradu koja će jednog dana imati dvanaest stanova. Takođe, drugačija je situacija kada se radi projekat za stambeni kompleks, gde je povezano više zgrada u jedan objekat.

Sve to ima svoje specifične zahteve, tako da ekipe inženjera i majstora moraju na licu mesta da vide sve i da se osmisli projekat koji najviše odgovara potrebama tog objekta.

Cene su naravno, niže što je obim posla manji, i više kada se mora raditi složenije i kompleksnije.

Naše ekipe, kao što smo već naveli u prethodnom delu teksta, imaju iskustva u radu u ovoj oblasti, preko trideset godina, tako da kasnije samo nastavljaju da vrše održavanje te elektro mreže koja je uvedena. Dakle, tu se  posao ne završava kada se uvede elektro mreža i elektro instalacije. Da bi one bile zdrave i da biste vi bili bezbedni, potrebno je vršiti kontrole i provere ispravnosti, periodično.

Verovatno ste mnogo puta čuli na radiju, televiziji, ili čitali u novinama ili na internetu, kako je došlo do toga da je izbio požar zbog neispravnih elektro instalacija. Ovo je slučaj kada može da osim imovine, koja izgori u tim požarima, da stradaju i ljudi, pa je onda jasno zbog čega je toliko važno da elektro mreža bude dobro projektovana i redovno i pravilno održavana.

Cene ovih usluga su realne i svima prihvatljive, koji žele kvalitetno odrađen posao.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com