NAJBOLJE ELEKTRIČARSKE USLUGE U BEOGRADU

Merenje uzemljenjaU praksi, često se dešava da postoji potreba da se izmeri uzemljenje. Šta je tačno merenje uzemljenja, kako se taj posao obavlja, ko sve može da ga radi, kojim instrumentima i slično, pročitajte u nastavku našeg teksta, gde ćete pronaći i druge korisne i zanimljive informacije.

 


Šta je merenje uzemljenja?

Da bismo razumeli šta je to merenje uzemljenja, uzećemo za primer jednu šuko utičnicu. Svi ih imamo u stanu, na više mesta i služe da razvode struju do raznih uređaja gde je to potrebno. Dakle, kako sada izmeriti uzemljenje?

Preko ovog  priključka, svi električni potrošači koji se nalaze u jednom domu, napajaju se preko njega. Dakle, i šporet, i veš mašina, i frižider i sve ostalo što koristimo svakoga dana.

Šuko utičnica ima tri izvoda i da bismo izmerili uzemljenje, moramo da proverimo napon u njena sva tri izvoda. Na svakom šuko utičnici, vidimo da postoje dve rupice, i to su faza i nula. Ako se bolje zagledate, na gornjoj i donjoj strani, pronaći ćete male limove.

Upravo ti limovi su uzemljenje.

 


Čime se vrši merenje uzemljenja?

Sa strujom se nije igrati, tako da nikako ne preporučujemo da sami nešto proveravate oko utičnica, da stavljate unutra bilo šta, jer ishod, nažalost, može da bude i fatalan. Pravi majstor, koji se godinama bavi ovim poslom i koji je školovan za isti, zna šta ovde može da očekuje.

Ukoliko je utičnica ispravna, između faze i nule, trebalo bi da dobijemo napon koji iznosi 230W. Ono što je interesantno, to je da je i između faze i uzemljenja, takođe isti napon, dakle, 230W. Kada majstor uzme da proveri napon između nule i uzemljenja, napona ne bi trebalo da bude, tako da bismo trebali da dobijemo nulu.

Merenje uzemljenja unimerom

Ljudi koji nisu iz ove struke, često se pitaju, kojim aparatima se meri uzemljenje. Ovaj uređaj se zove unimer. Kada pogledamo jednu šuko utičnicu, mi ne možemo na prvi pogled znati šta je faza a šta je nula. Dakle, za majstora je ovo prvi zadatak, da to utvrdi. Ono što se prvo traži jeste faza.

Po pravilima, faza bi trebalo da se nalazi sa leve strane, ali to u praksi ništa ne znači, pa se često dešava i drugačije. Da bi majstor sigurno znao gde je faza, uzeće lampu i glinericu. To se obavlja tako što se instrument gurne u jednu rupicu, pa onda u drugu, i tamo gde tinjalica zasvetli, tamo smo pronašli fazu.

Prvo što treba uraditi na digitalnom unimeru, to je da se podesi merni opseg. Naizmenični napon se meri tako što se izbornik postavlja u određeni položaj. Preklopnik treba da bude u položaju da meri prvi veći napon od 230W, jer mi taj napon očekujemo. 

 


Merenje otpora uzemljenja

Merenje otpora uzemljenja znači da ćemo proveriti da li je uzemljenje ispravno. To se radi tako što se meri napon između faze i nule. Kao što smo više puta naveli u samom tekstu, idealnom vrednošću se smatra napon od 230W, ali ako izmerite i nešto više, na primer, 236W, to je takođe sasvim u redu. 

 


Merenje uzemljenja cena

Ljudi često pitaju preko telefona, koja je cena merenja uzemljenja? Ipak, trebalo bi imati u vidu, da se ova informacija ne može saopštiti nikada dok se ne izađe na teren, pa se samo govori paušalna cena. Ova cena može biti niža ili viša, zato se uvek savetuje da sačekate i da majstori dođu na adresu.

Kada pogledaju obim posla i sve što treba da znaju, oni če vam reći cenu za vaš konkretan slučaj. Dolazak na adresu se ne naplaćuje, a majstori dolaze onda kada to vama odgovara.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com