SERVIS I POPRAVKA MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA BEOGRAD

Zamena grejača na mašini za sušenje veša

Mašina za sušenje veša koja se ne greje tokom ciklusa sušenja ostaviće hladan i vlažan veš unutra. U ovoj situaciji možete odmah posumnjati na grejač, ali ne mora uvek to biti slučaj.

Imajte na umu da je grejač koji se koristi u ciklusu sušenja potpuno odvojen od onog koji se koristi u ciklusu pranja.

Element se lako prepoznaje sa vrha mašine za pranje veša i jasno se vide dva konektora. Iako ne mora odmah da znači da je grejač u pitanju, potrebno je prvo njega proveriti.


Pre ispitivanja kontinuiteta elementa - ne vršite nikakva ispitivanja dok je mašina priključena na struju!

Čak i ako su isključene, neke od žica mogu biti pod naponom. Povucite žice na barem jednoj od oznaka grejnog elementa da biste sprečili lažna očitavanja.

Kada je grejač oštećen ili je izgubio funkciju potrebna je njegova hitna zamena.

Kako bi ubuduće sprečili da se grejač ošteti, važno je da budete svesni zašto se dešavaju kvarovi na grejaču.

Jedna od razloga je otvaranje vrata tokom procesa sušenja, jer u tom slučaju će se ventilator isključiti a to podiže temperaturu koja može oštetiti grejač.

Ukoliko nema hladne vode koja ulazi u kondenzator tokom sušenja, takođe će se povećati temperatura koja može biti pogubna za grejač.

Takođe i nakupljanje dlačica i vlakana u komori može oštetiti grejačm kao i neispravnost ventilatora koji neposredno utiče na grejač.

Može biti više razloga u igri ali ono što bi trebalo da znate je da se zamena grejača u mašini za sušenje veša razlikuje od od zamene u mašini za pranje veša, ali isto tako da se radi svakog dana i da je to u redovnoj ponudi večine servisa koji se bave popravkom sušara.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com