NAJBOLJE ELEKTRIČARSKE USLUGE U BEOGRADU

Zamena table sa osiguračimaOsigurači su jako važni u svakom domaćinstvu ili u poslovnom prostoru, jer su preko njih povezani svi uređaji koje imamo u objektu.

Na primer, ako vam se dogodi da iskoči osigurač koji povezuje šporet, onda vi nećete biti u mogućnosti da koristite taj uređaj, sve dok se osigurač ne dovede u red.

 


Zamena stare i dotrajale osiguračke table

Postoje stare osiguračke table, kakve su se koristile pre mnogo godina, ili bolje rečeno, decenija, i koje se danas ni ne stavljaju u nove zgrade ili kada se renoviraju stanovi. To su bili oni beli osigurači, sigurno se sećate, koje je mogao da popravi svako ko je nešto znao oko struje i sličnih poslova.

Ako je tabla sa osiguračima stara, svakako ne bi trebalo da čekate da se dogodi neki problem, već je najbolje rešenje da se reaguje na vreme i da se ta tabla zameni novom i modernom. Stara izreka majstora kaže da se nijedan problem ne rešava sam, već postaje samo još veći, kako puštamo da vreme prolazi.

Zato su naše ekipe spremne da dođu na svaki vaš poziv, čak i za zamenu osigurača, jer se i to može smatrati neodložnom intervencijom, koja ne može da čeka. 

 


Zamena table sa osiguračima sa topljivom niti

Sigurno ste čuli da postoje topljive niti i takve osiguračke table. Međutim, naša preporuka jeste da sve poslove oko struje, prepustite stručnim licima. Zašto?

Razlog je veoma jednostavan. Stara narodna izreka kaže da se nije igrati sa strujom i vodom, te da su voda i struja veoma dobre sluge a loši gospodari. Zbog toga bi posledice mogle da budu kobne, ili čak fatalne, ako radite neke poslove za koje niste stručni i niste školovani.

Zamena spratne osiguračke table

Mnogo ljudi misli da bi mogli sami da odrade neke popravke, zato što su stekli neko iskustvo kroz život, jer su uradili sličan posao, pomagali nekome ili su gledali puno materijala na internetu, čitali tekstove o radovima kod kuće i slično. Uz to, obično ovakvi majstori amateri imaju alat koji se može nazvati poluprofesionalnim, kao i pomoć prijatelja ili komšije koji je uvek tu kada zatreba. Ipak, sve to neće biti dovoljno da se zameni spratna osiguračka tabla i bolje je uvek zvati stručna lica. 

 


Montaža nove table za osigurače

Kada se radi montaža bilo čega, prvo je potrebno da se uradi demontaža nečeg starog što je tu postojalo. Zbog toga je dobro da to rade majstori, pošto su stare stvari najčešće dugi niz godina na tom mestu, pa su svi šrafovi zapekli, zarđali, i potrebno je biti pažljiv prilikom demontaže da se ne bi načinila neka šteta.

Ovo se posebno odnosi na osiguračku tablu, jer je reč o struji. Dakle, moramo da znamo kako da isključimo struju, te da obavimo sve šta treba da bi pre svega, osigurali sebe, i da ne bi došlo do neke nezgode.

Montaža nove table za osigurače je rutinski posao, ali samo za ljude koji se ovim poslom bave svakodnevno i kojima je to struka. Dakle, radi se o električarima i ne bi trebalo da pozivate amatere niti da sami pokušavate da radite poslove oko struje. 

 


Ugradnja table sa automatskim osiguračima

Ugradnja ili montaža table sa osiguračima nije nešto što je skupo, te je potrebno samo zvati naše ekipe, koje su dostupne u bilo koje vreme.

Naime, tokom rada dugog više od trideset godina, uočena je potreba da se na pozive ljudi odreaguje odmah, a ne sa zakašnjenjem, jer ljudi u panici zovu sve majstore koje nađu u novinama ili na internetu, pošto žele da problem što pre reše i da nastave sa normalnim svakodnevnim životom. Mi dolazimo odmah.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com