NAJBOLJE ELEKTRIČARSKE USLUGE U BEOGRADU

Ispitivanje elektroinstalacijaElektroinstalacije bi trebalo da budu redovno proveravane i održavane, kako se ne bi desio neki peh sa strujom.

Svi znamo staru izreku da su voda i struja dobre sluge a zli gospodari. Mišljenja smo da je bolje da se u to ne uveravamo, već da poverujemo odmah ovoj staroj narodnoj izreci.

Zbog toga, jako je važno da imamo majstore pri ruci, koji su iskusni, od poverenja, provereni, stručni, jednom rečju – profesionalci.

 


U našem tekstu, pročitajte, između ostalog, o tome kako se radi provera i ispitivanje elektroinstlacija, šta sve to podrazumeva, koliko često bi trebalo taj posao obavljati i slično. Nastavite da nas čitate.

U Beogradu postoji dosta starih zgrada, gde su one u strogom centru grada stare i preko sto godina, a stambene jedinice na periferiji, tj. u prigradskim naseljima su starosti u proseku oko četrdeset godina.

Nije redak slučaj, kažu naši majstori, da na takvim elektro mrežama, nikada nije rađeno ništa, osim sitnih popravki, tako da su one u prilično lošem stanju.

Takođe, dešava se da pročitamo u novinama ili na internet portalima da je neka kuća izgorela ili da su čak postojale i ljudske žrtve, zbog neispravnih elektroinstalacija. Baš zbog toga bi trebalo vršiti njihovu redovnu proveru i ispitivanje.

Ne možete, jednostavno, mirno spavati, ako je vaša zgrada stara, a vi znate da nikada nije rađeno ništa, ništa nije menjano, popravljano... – sve je kako je i sagrađeno.

Nekada davno, korišteni su materijali koji su bili kvalitetniji od ovih koji se upotrebljavaju danas, ali ipak treba da imamo na umu da je sve podložno zubu vremena, da sve propada i stari, tako da je neophodno da se menja, održava, i uvek bude sigurno i funkcionalno.

Kako se radi ispitivanje elektroinstalacija?

Šta bi to značilo ispitivanje elektro instalacija?

Ukratko, to je merenje otpora uzemljenja, merenje petlje, kao i kontrola automatskog isključivanja napajanja. Takođe, ispituje se neprekidnost zaštitnog provodnika, kao i provodnika koji ima za funkciju da izjednačava potencijal.

 


Ispitivanje elektro instalacija

Kablovi moraju da budu izolovani, pa se meri otpor izolovanosti tih kablova, uređaja i elektro opreme, instalacije koje je izvedena celokupno ili pojedinačno.

Za sve ove radove, najbolje je da se obratite stručnim licima, koja će sve da obave po pravilima struke. Naše ekipe imaju iskustva preko trideset godina, i tokom tog dugog perioda nikada se nije dogodio kvar koji oni nisu rešili i popravili.

Jednostavno, kada se nađu na terenu, to je čitava ekipa ljudi, profesionalaca, koji traže koje je to najbolje rešenje za vaš problem. Možete da pozovete kada god želite i da zakažete da se odradi provera vaših instalacija.

 


Ispitivanje električnih instalacija

Ovo se posebno odnosi i na kupce starih stanova, pošto je stara gradnja u Beogradu veoma popularna zbog kvaliteta, i stoga dosta tražena.

Ipak, u ovakvim stanovima, mora da se odradi kompletna provera vodovodne i strujne instalacije, u čemu vam mogu pomoći naše ekipe, jer su one sastavljene i od električara i od vodoinstalatera koji rade preko tri decenije.

Što se tiče toga koja je cena ispitivanja elektro instalacija, kratko ćemo samo reći, da je potrebno da se dođe na teren i da se na licu mesta vidi koji je to obim posla.

Cena koja vam tada bude rečena, obično je i konačna, osim ako se u toku rada ne pojavi neki posao koji se mora odraditi, a nije bilo moguće uočiti i videti pri proceni posla. Naravno, o tome ćete na vreme biti obavešteni i daćete saglasnost, ako želite, da se radovi koji su započeti nastave.

Spavajte mirno i redovno proveravajte svoje elektro instalcije, posebno ako ste u starim zgradama, koje imaju preko dvadeset i više godina.

Zovite naše ekipe i dogovorite se o svemu.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com