SERVIS I POPRAVKA VEŠ MAŠINA BEOGRAD

Popravka vrata veš mašine

Ukoliko imate veš mašinu u kući onda znate da veš mašina neće početi program dok vrata od veš mašine nisu u potpunosti zatvorena. Ukoliko vam se vrata ne otvaraju ili neće da se zatvore, svakako je potrebno da pozovete majstora za popravku veš mašine.


Servis vrata veš mašine

Servis vrata veš mašine je potrebna u dva slučaja. Kada vrata neće da se zatvore, tada je obično problem u tunel gumi koja je oštećena ili u bravici na otvoru mašine koja je u kvaru pa vrata ne mogu da nalegnu i zatvore se. Drugi problem je u vezi sa vratima koja neće da se otvore. Mnogo njih ne zna da je potrebno sačekati nekoliko minuta po završetku programa veš mašine kako biste mogli da otvorite vrata, jer je mašina tako podešena zbog sigurnosti upravljanja mašinom.

Zamena vrata veš mašine

Kada je reč o kvarovima na vratima, uzrok, pored tunel gume može biti i to da se vrata iskrive tokom korišćenja i samim tim ne mogu pravilno da nalegnu.

Takođe može doći i do pucanja stakla i drugih nevolja sa vratima, koje je potrebno rešiti. Ukoliko baš popravka ne pomaže i nije kriva tunel guma, mora se uraditi zamena vrata veš mašine. Svaki servis bele tehnike može vam preporučiti model vrata koji odgovara vašem tipu mašine za veš.

Nabavku i ugradnju odnosno zamenu mogu uraditi za samo jedan dan.

Popravka mašine za pranje veša

Popravka mašine za pranje veša radi se na terenu. Potrebno je da majstor ustanovi tačan uzrok kvara i da li se može uraditi popravka nekog od oštećenih delova, npr. gume ili bravice ili se moraju menjati cela vrata.

Popravku i zamenu vrata na veš mašini radi gotovo svaki servis i ovo je neophodna intervencija jer bez nje ne možete nastaviti sa korišćenjem veš mašine bez obzira na njenu ispravnost.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com