SERVIS I POPRAVKA VEŠA MAŠINA BEOGRAD

Šta kada veš mašina šeta po kupatilu?

Retki su oni koji nisu imali ovaj problem. Veš mašina poskakuje a nekada čak i izađe iz kupatila, usled rada centrifuge. Kada se uključi centrifuga, veš mašina koja nije dovoljno nivelisana, nema jednako raspoređen teret i šeta i skače po kupatilu.

Razlog je neadekvatno nameštene stopice, a moguće je i da podloga na kojoj stoji mašina nije ravna.


Pored ovog vidljivog nedostatka, proverite da li je ležaj oštećen, ukoliko jeste zamenite ga.

Amortizeri takođe mogu biti problem i mogu izgubiti funkciju ako prestanu da rade, zato ih je potrebno zameniti. Ukoliko nise nikad menjali amortizere, pozovite servisera.

Još jedan problem mogao bi biti remen motora. Ponekad se on labavi tako da motor ne može pravilno da radi i potrebno ga je namestiti tako da ostane zategnut.

Ponekad problem nije u određenom delu mašine, već zato što se u toku procesa rada mašine, pere velika količina stvari, koja usled centrifuge proizvodi efekat skakanja mašine.

Težina natopljenog veša je različita, zbog različitih materijala i zato dolazi do disharmonije u težini.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com