SERVIS I POPRAVKA VEŠA MAŠINA BEOGRAD

Šta kada se odvali parče gume na vratima veš mašine?

Vrata od veš mašine su podešena da se ne mogu otvoriti dok program radi. Čak i ako pokušate da otvorite vrata, nećete uspeti.

Ponekad se desi da vrata neće lepo da se zatvore i tada može doći do prekida kontakta na bravici ili do oštećenja na tunel gumi ili na gumi na vratima veš mašine. 


Tada je najbolje skinuti gumu i pogledati da li ima vidljivih oštećenja.

Vrata veš mašine moraju pravilno da nalegnu na tunel gumu.

Jednako važna je i guma na vratima, pa ukoliko se ona pocepa ili ošteti neophodno je zameniti je novom i ponovo namestiti tako da ona sa tunel gumom savršeno pravi dihtung, kako voda ne bi curela iz veš mašine.

Ukoliko primetite da je guma na vratima oštećena i da se kao posledica toga vrata na veš mašini ne zatvaraju dobro, potrebno je pozvati servisera za veš mašine.

On će Vam reći koji model gume da kupite i ponovo vam namestiti.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com