SERVIS I POPRAVKA BOJLERA BEOGRAD

Šta ako se kazaljka na bojleru non stop pomera?

Kazaljka na bojleru koja se stalno pomera ili se ne pomera uopšte, ukazuje na problem sa termostatom. Termostat je deo bojlera koji nam pokazuje kolika je temperatura vode u kazanu i pomaže nam da podesimo koliko tople vode želimo u kazanu. 


Ako termostat ne pokazuje pravo stanje a kazaljke su deo termostata, to je veliki problem, koji može dovesti i do eksplozije bojlera. Ukoliko kazaljka pokazuje manju temperaturu, mi greškom možemo pojačati zagrevanje bojlera i to može imati fatalne posledice.

Takođe, ako kazaljka pokazuje visoku temperaturu vode, to može odložiti zagrevanje vode, jer ćemo imati pogrešnu informaciju da je voda već dovoljno zagrejana i čekaćemo satima da se voda zagreje.

Kvar na termostatu obavezno mora rešiti profesionalni električar ili vodoinstalater. Termostat je ogedalo bojlera i pomaže nam da podesimo odgovarajući nivo vode i odgovarajuću temperaturu vode. Kada se kazaljka na bojleru ne ponaša u skladu sa radom bojlera, to znači da je potrebno popraviti ili zameniti termostat u zavisnosti od situacije.

Nikada nemojte nagađati da li kazaljke dobro rade ili ne, već to rešite angažovanjem profesionalnog vodoinstalatera koji će u sklopu redovnog servisiranja bojlera, proveriti sve komponente.

Pokvareni termostat i kazaljke koje se non stop pomeraju ili se ne pomeraju uopšte u najboljem slučaju negativno utiču na potrošnju vode.

Budući da ne znate koliki je nivo vode u bojleru ni koliko je ona zagrejana, grejač će morati da potroši mnogo energije kako bi ostvario optimalnu temperaturu.

Popravke bojlera rade profesionalni vodoinstalateri. Uvek je najbolje izabrati vodoinstalaterski servis sa iskustvom, koji vam može dati garanciju na delove i usluge, kao i račun.

Takođe je veoma važno da imaju službu za hitne intervencije, kako bi mogli da vam pruže adekvatnu pomoć u svakom trenutku. Problemi sa bojlerom moraju se rešiti po hitnom postupku, naročito kada je grejač ili termostat u pitanju, jer mogu izazvati veliu štetu u objektu, ako su u pokvarenom stanju.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com