NAJBOLJI SERVISERI VEŠ MAŠINA NA VIDIKOVCU

Servis i popravka veš mašina VidikovacKoliko je važno da imate kvalitetnu veš mašinu, toliko je važno i da znate da se ophodite prema njoj. Ponekad problem u veš mašini ne pravi deo unutar mašine, nego uslovi pod kojima veš mašina radi, kao što su slab pritisak vode, loša struja ili neprilagođena količina veša koja se stavlja u bubanj.

 


Majstor za servis i popravku veš mašina Vidikovac

Zato čim kupite novi model veš mašine i pozovete majstora da je priključi obavezno ga pitajte o načinu na koji se ona koristi.

Svaki model veš mašine ima neke svoje zakonitosti i slabe tačke, pa je veoma korisno kada naučite da ih sprečite.

 


Popravljanje veš mašina Vidikovac

Popravljanje veš mašine nikada nemojte raditi samostalno, već pozovite majstora u pomoć.

Majstoru je uvek velika pomoć kada mu usmenim putem objasnite kako je došlo do kvara tj. kakav problem imate sa mašinom. Tada će majstor mnogo efikasnije uraditi popravku, jer će već na osnovu vašeg opisa moći da pretpostavi u kom delu je tačno problem.

Baš kao što šuštanje mašine po kupatilu i buka ukazuju na neadekvatno nivelisanje mašine, a poplava iz mašine na oštećenja na bubnju i crevu za odvod vode, tako i nemogućnost zatvaranja vrata ukazuje na problem sa tunel gumom.

Servis i popravka mašine za pranje veša Vidikovac

Pod pretposatvkom da ste izabrali dobar servis bele tehnike ili servis za popravku mašina za pranje veša možete da računate da će svaki kvar na veš mašini biti reen za nekoliko sati, sa izuzetkom za neeke komplesknije kvarove na veš mašini, koji zahtevaju odvoženje  veš mašina u servis. Tada popravke traju i do nekoliko dana.

Uvek izaberite servis koji se nalazi u vašem kraju jer će to biti mnogo praktičnije, kako za majstore tako i za vas kako ne bi čekali još nekoliko sati zbog gužve u saobraćaju na dolazak majstora.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com