NAJBOLJI SERVISERI VEŠ MAŠINA U STAROM GRADU

Servis i popravka veš mašina Stari gradUkoliko vrata na vašoj veš mašini ne mogu da se zatvore pravilno, vreme je da pozovete majstora. Popravku i zamenu vrata na veš mašini radi svaki servis bele tehnike, kao i servis za popravku veš mašina.

Vrata su veoma važna stvar jer ukoliko nisu dobro zatvorena, i ne mogu da se zatvore, jer je guma na vratima ispala, mašina ne može da počne sa radom.

 


Majstor za servis i popravku veš mašina Stari grad

Vrata su veoma kompleksna i najbolje je da ih ne popravljate sami, već da pozovete dežurnog majstora za popravku i nameštanje vrata na veš mašini.

U slučaju vrata može se desiti nekoliko problema, kvar na bravici, okovu, ručkama, ili gumi. Šta je tačno u pitanju, proceniće majstor koji dođe na vašu adresu.

 


Popravljanje veš mašina Stari grad

Popravljanje veš mašina pa i vrata može uraditi svaki majstor, ali je važno da odaberete onog sa puno iskustva i iza kog stoji ovlašćeni servis, kako biste dobili garanciju za svoj rad ali i delove koje vam majstor ugrađuje.

Sama popravka vrata ne traje dugo i košta negde oko 15 evra. U zavisnosti koji deo je oštećen na vratima, onosno koji deo se menja, platićete i cenu tog rezervnog dela.

Prilikom popravke, majstor će ustanoviti u čemu je tačno kvar. Ponekad dolazi do mehaničkog oštećenja vrata, kada se naglo otvaraju ili zatvaraju.

Servis i popravka mašine za pranje veša Stari grad

Vrata su jednako važna na svakoj veš mašini kao i bilo koji drugi deo.Bez obzira na model, marku i veličinu veš mašine, vrata se moraju popraviti.

Istina, vrata na manjim mašinama koja se otvaraju na gore su malo drugačija od onih koja imaju prozirni stakleni deo, ali je i za jedan i za drugi tip mašine podjednako bitan. Zato servis za popravku mašina radi popravku vrata i na standradnim veš mašinama i na veš mašinama koje su uže i manje i imaju vrata koja se otvaraj na gore.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com