NAJBOLJI ELEKTRIČARI NA SAVSKOM VENCU

Servis i popravka sudo mašina Savski venacKoliko god bila dobra vaša sudo mašina neminovno je da se u nekom trenutku pokvari.

Dešava se da sudo mašina stane pre završetka progaram ili da na sudovima ostanu ostaci hrane. To sve upućuje na kvar na nekom od delova, a najčešće se kvare i oni delovi koji regulišu rad sudo mašine, a to su grejač, pumpa, crevo za odvod i dovod vode i ostali delovi.

 


Majstor za servis i popravku sudo mašina Savski venac

Kako bi olakšali i ubrzali popravku sudo mašina, najbolje je da majstoru odmah putem telefona objasnite koji kvar je u pitanju.

Prema vašem opisu majstor će već približno znati koji deo je u kvaru i biće spremniji za popravku.

Na taj način moći će već da obezbedi rezervni deo ako bude potrebe.

Tako ćete u skratiti sam proces popravke. Ukoliko je uzrok kvara nepoznat, majstor će uraditi pravilnu dijagnostiku, otvoriti sudo mašinu i pogledati sve vitalne delove.

Ponekad nije ni potrebna popravka već samo čišćenje zamašćenih i zaprljanih delova, kao što je to slučaj sa pumpom, koja se nalazi skroz dole u mašini.

Kada se čišćenje obavi, najčešće sudo mašina radi kao što je radila i ranije.

Kada se radi o fizičkim oštećenjima, tu je stvar malo kompleksnija i tada obično ne pomaže popravka već se mora uraditi zamena dotrajalog dela.

Popravljanje sudo mašine Savski venac

Kako biste odložili kvarove i popravku i uštedeli novac za servis, važno je da i v kao kupac snosite deo odgovornosti. To se pre svega odnosi na pravilnu upotrebu i korišćenje sudo mašine.

Važno je da za sudo mašinu koristite tablete za pranje i pravilno ih postavite u odeljku za tabletu.

Odeljak dobro zatvorite a sudove ređajte po redosledu baš kako je proizvođač zamislio.

Takođe važno je da sudovi ne ulaze u mašinu sa ostacima hrane, naročito onim koji se teško rastvaraju.

To je jedan od najčešćih razloga zbog čega se kvari mašina ali se i dalje često dešava. Ljudska nemarnost može vas dovesti do toga da ćete morati da kupite novi model mašine.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com