NAJBOLJI VODOINSTALATERI U SURČINU

Servis bojlera SurčinServis i popravka bojlera Surčin za Vas radi kompletnu popravku i servisiranje bojlera, 24 sata/7 dana u nedelji.

Pojedine intervencije ne smeju da čekaju i zato je za većinu popravki presudno da se urade u što kraćem roku.

 


Popravljanje bojlera Surčin

Veliki broj ljudi ne obraća dovoljno pažnje na sigurnosni ventil. Sigurnosni ventil, kao i EK ventil obezbeđuju sigurno korišćenje bojlera, zato ukoliko je ventil oštećen, i Vaša bezbednost je ugrožena.

Popravku i zamenu sigurnosnog ventila moraju raditi profesionalni majstori, kao i sve intervencije i popravke na bojleru. Budući da je sigurnosni ventil zadužen za kontrolu pritiska u kazanu, sigurni smo da ne želite da se pritisak u kazanu toliko poveća da preti opasnost od eksplozije bojlera.

Kako se to ne bi desilo, bojler morate proveravati češće, odnosno poveriti održavanje bojlera stručnom licu. Ukoliko primetite promenu boje, oštećenja ili da je ventil korodirao, to su sve signali za uzbunu i potrebno je da majstora odmah pozovete.

Zamena sigurnosnog ventila je veoma važna a još je važnije da sigurnosni ventil bude jako kvalitetan, da bi održao svoju bezbedonosnu funkciju.

Servis za bojlere radi i sve druge vrste intervencija kada je bojler u pitanju, kao što su zamena grejača, zamena flanšne i montaža bojlera.

Majstor za bojlere Surčin

Majstor od poverenja će Vam uvek dati garanciju za svoj rad kao i garanciju na ugrađene delove. Uz to uvek će Vam dati mnogo korisnih saveta u vezi sa pravim odabirom bojlera.

Koji model i marku bojlera da kupite, kao i da li da se opredeleite za plinski ili električni bojler i najnoviji model bojlera sa suvim grejačem.

Ukoliko je Vaš problem sakupljanje kamenca, možda bi trebalo da razmislite o kupovini bojlera sa suvim grejačem.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com