NAJBOLJI SERVISERI BELE TEHNIKE U KALUĐERICI

Servis bele tehnike KaluđericaBubanj koji se ne okreće u veš mašini možda nije razlog za kupovinu nove mašine, ali je sigurno znak da bi trebalo da pozovete servis bele tehnike Kaluđerica.

Takođe, verovatno ste primetil da vrata od veš mašine ne mogu da se otvore kada mašina radi, iz bezbedonosnih razloga, ukoliko je mašina završila a vi i dalje ne možete da otvorite vrata, pozovite servisera.

 


Popravka bele tehnike Kaluđerica

Svaki serviser zna da popravi najčešće kvarove na veš mašini ili nekom drugom aparatu bele tehnike. Serviseri se razlikuju po svom radu i veštini. Za neke teže kvarove potrebno je i nekoliko sati i iskustvo servisera da bi se rešili. Iako je popravka važna, još je važnije da znamo kako dalje da se ponašamo i održavamo aparat nakon popravke.

Određeni kvarovi se i dešavaju jer mašinu ne održavamo kao bi trebalo ili je pogrešno štelujemo. Ovo se naročito odnosi na programe koje imaju veš mašina. Sudo mašina i mašina za sušenje veša. Ukoliko ne podesimo dobro program ili nam sučajno u bubanj upadnu strani predmeti, komadiči plastike ili metalni delovi ili kopče, to značajno može oštetiti i bubanj i druge delove mašine pa je važno da obratimo pažnju.

 


Servisiranje bele tehnike Kaluđerica

Servisiranje je redovni obavezni deo, ukoliko imate bilo koji aparat bele tehnike. Mnogo nas se servisera seti i poziva broj servisa bele tehnike, tek kad se desi neki kvar, ali servisiranje bi trebalo da bude obavezno, ukoliko želite da iz vaše veš mašine ili frižidera izvučete maksimum.

Servisiranje podrazumeva pregled cele mašine, ne samo spornih delova, čišćenje, dijagnostiku kvara ukoliko ih ima, zamenu dotrajalih šrafova i drugih delova i ponovno puštanje u rad. Ponovno puštanje u rad je veoma važno kako bi se serviser uverio da je sve namešteno kako bi trebalo, a i garancija korisniku da je servisiranje urađeno kvalitetno.

Majstor za belu tehniku Kaluđerica

Nakon završenog posla majstor će Vam dati i pisanu garanciju da je popravka i servisiranje obavljeno kako je dogovoreno, kako biste mogli da zatražite ponovo intervenciju ukoliko se pojavi novi problem.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com