ZAMENA CEVI CENTRALNOG GREJANJA

Ponekad dolazi do problema sa centralnim grejanjem, zbog čega imamo utisak da je prostorija hladna i da radijator ne radi. Kada se javi problem znači da je došlo do poteškoća u prolaženju tople vode kroz cevi.

Problem najčešće nastaje na
krajevima cevi, u vidu kapljanja ili curenja iz radijatora. Ponekad dolazi do poteškoća jer se ne može jasno utvrditi mesto gde je nastao problem, ako nije nastao na krajevima cevi, što je lakše i jednostavnije za popravku.

Zamenom cevi centralnog grejanja bave se profesionalni  UCG majstori, za grejanje, koji bi trebalo da izažu na teren i da utvrde, uzrok oštećenja cevi, pre same zamene.

Ovi majstori se bave i ugradnjom centralnog grejanja, pa ih možete pozvati za sve usluge tog tipa.

Zamena cevi centralnog grejanja se preporučuje pre zimske sezone, kako ne bi
došlo do prevelikog gubitka toplote.

U sklopu zamene cevi, ugradnje cenralnog grejanja, radi se i zamena ventila radijatora, premeštanje, demontaža i montaža radijatora.

Važno je samo da pronađete adekvatne i iskusne majstore, u vezi sa ugradnjom i
zamenom cevi za centralno grejanje.

Jer, ako se usluga loše uradi, možete imati velike gubitke u toploti ali i novcu kroz račun za grejanje i u još gorem slulaju problem sa materijalnom štetom u vidu vlaženja zidova i materijalne štete., ali i havarije kod komšija, ukoliko živite u stanu.

Zato majstore izaberite pametno i uvek tražite račun i garanciju.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com