ŠTA KADA SE ZAPUŠI PRELIVNA CEV SEPTIČKE JAME?

I dalje postoje kuće koje imaju septičku jamu umesto kanalizacije i koju je potrebno redovno čistiti i kontrolisati.


Prelivna cev ima ulogu da pušta otpadne vode a da istovremeno odvaja čvrst organski otpad od vode i time pravi selekciju, u slučaju da se ova prelivna cev zapuši, otpad neće dolaziti u septičku jamu, već postoji opasnost da se izlije po objektu, što nikako nije dobro, kako zbog potencijalne zaraze ali i nereda, koji bi u tom slučaju bio veći.

Zato je veoma važno da se sistem u septičkoj jami kontroliše i da se prelivne cevi redovno otpušavaju, kako bi kompletni sistem radio kako treba.

Za to možete angažovati posebne privatne firme ili servise koji se bave čišćenjem, izradom i instalacijom septičkih jama.

Svaki sistem koji se sastoji iz cevi, mora se redovno kontrolisati. Kao što samo ime kaže cevi služe da kroz njih prolazi ono što je predviđeno, bilo da je to voda, organski otpad ili nešto drugo. 

Određene cevi pravljene su tako da propuštaju razne materije, te je skladištenje otpadnih voda namenjeno za septičku jamu, umesto standardne kanalizacije. U oba slučaja, ukoliko je došlo do zagušenja, potrebno je reagovati. Prelivna cev obično se postavlja pod nagibom, kako bi se olakšao ulaz organskog otpada. U slučaju zagušenja septičke jame poželjno je ostaviti i jednu račvastu cev, koja će olakšati pražnjenje septičke jame u slučaju zagušenja.

U svrhu čišćenja septičke jame, možete korstiti i neka od posebno napravljenih sredstava za tu namenu, a tada je i samo pražnjenje septičke jame ređe.

Ovi rastvori služe da se organski otpad razgradi i da se samo pražnjenje proredi. Ove rastvore je potrebno ubaciti u wc šolju, a rezultati su i više nego primetni.

Kako bi septička jama bila što funkcionalnija, potrebno je dobra montaža i planiranje prilikom njene postavke, kao i kvalitetne cevi, koje neće pucati za kratko vreme, što bi moglo da izazove havariju, a budući da je u pitanju organski otpad ona vam nikako neće biti od koristi.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com