SERVIS I POPRAVKA VEŠ MAŠINA BEOGRAD

Šta ako su zaglavljena vrata na veš mašini?

Gotovo svako domaćinstvo ima veš mašinu u kući. Ona nam je vrlo važna i dragocena u svakodnevnom funkcionisanju, a kada se ona pokvari, nastaje prava drama.

Znamo da ponekad nestrpljivo čekate da se program na veš mašini završi, ali nikada ne pokušavajte da otvorite vrata, pre nego što prođe 5 minuta od završetka programa.


Ukoliko pokušate da otvorite vrata od veš mašine, nećete uspeti a možete i pokvariti vrata od veš mašine i zakočiti program.

Stvar je u tome da je veš mašina tako podešena, da se vrata ne mogu otvoriti iz bezbedonosnih razloga. Ako i nakon deset minuta, ne možete da otvorite vrata, moguće je da u veš mašini, još uvek ima vode.

U slučaju da imate ovaj problem, moraćete da otpustite vodu iz veš mašine, da otvorite filter za sakupljanje vlakana i pustite da se voda sliva sa prednje strane u fioku. Važno je i da proverite da li su odvodi u dobrom stanju i očistite filter za sakupljanje vlakana, a zatim ponovo pokrenete mašinu za veš, kako bi videli da li radi.

U slučaju da vrata i dalje ostaju zatvorena, pozovite vodoinstalatera, koji će proveriti glavni uzrok zaglavljenih vrata na veš mašini.

Ponekad je razlog u mehanizmu vrata na veš mašini, koji se mora popraviti, a ponekad su i sama vrata neispravna i moraju se zameniti.

Vodoinstalater će na licu mesta pogledati mašinu i utvrditi, zbog čega se tačno vrata ne otvaraju.

Kada se utvrdi razlog, vodoinstalater će zameniti sporni deo i ponovo namestiti vrata.

Ukoliko su sama vrata problem, moguće je da je potrebno namestiti mehanizam, kako bi vrata od veš mašine ponovo bila funkcionalna.

Polomljena ili oštećena vrata su takođe problem i ne bi trebalo da ih koristite u takvom stanju, već da ih zamenite. nakon zamene, vodoinstalater će ponovo pustiti mašinu u radi i sačekati da se program završi, kako bi uvideo da li je sve bezbedno i funkcionalno.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com