Provera I puštanje podnog grejanja

Kada je u pitanju postavljanje, provera i puštanje podnog grejanja, moramo ispoštovati određena pravila. Na prvom mestu visina košuljice ne bi trebalo da bude 45 mm, kod podnog grejanja, a moraju se dodati i aditivi, metalne mrežice i fiber vlana.


Košuljica mora biti potpuno suva pre postavljanja izolacije za podno grejanje. Ako je objekat u prizemlju, potrebno je postaviti RBM foliju protiv vlage, pre psotavljanja panela.

Obavezno je postaviti i Dletacione trake na zidovima, na prelazima, gde su vrata pre izlivanja. Ona se seče tek nakon postavljanja pločica. Takođe, obavezno je testirati sve cevi pre puštanja podnog grejanja. Takođe, zidovi moraju biti potpuno omalterisani pre postavljanja diletacione trake.

Kod prelaza cevi kod vrata, potrebno je postaviti korigovane cevi, takođe i na ulazima u ormarić.

Ukoliko imate kuću iz nivoa, razdeline uvek postavljate u višem delu kuće. Ukoliko radite keramiku preko podnog grejanja ne sme se postaviti viđe od 120 m cevi.

Kada je sve montirano kako treba, pre puštanja grejanja u prvih nekoliko dana, temperature vode, ne bi trebalo da prelazi 25 stepeni, četvrtog dana, možete pustiti i do 40 stepeni, kako bi sazrela košuljica.

Svakako nemojte ugradnju podnog grejanja raditi sami, već pozovite naše stručne vodoinstalatere, koji će podesiti sve za udobnost vašeg doma.

Podno grejanje bi trebalo da se radi pred zimu, a ne kada grejna sezona već počne, zato ugradnju podnog grejanja planirajte na vreme. Najbolje je da se ono uradi tokom adaptacije objekta, kako naknadno ne biste imali radove u kući. Podno grejanje mora se kontrolisati i proveravati redovno.

Ukoliko vam se učini da je došlo do nekih problema ili podno grejanje ne radi, pozovite nas 24 sata/7 dana u nedelji. Uz pravi račun i garanciju, bićete sigurniji kad god imate problem sa vodovodnim instalacijama ili zagušenjem.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com