PRAŽNJENJE VODE IZ OKNA LIFTA

Ponekad se desi havarija u podrumu i liftu, a voda prodire na teško pristupačna mesta, pa ju je teško izbaciti i osušiti zidove. U slučaju da ste primetili da se u vašem liftu nalazi voda, tačnije u oknu lifta, preporučuje se da je nikako ne praznite sami.


Za to su zaduženi, posebno obučeni stručnajci sa adekvatnom pompom i opremom. Glavni razlog za to, jeste što je voda koja se nataložila na takvim mestima najverovatnije zagađena, što predstavlja opasnost po okolinu, pa je potrebno, bezbedno je sprovesti do kanalizacije.

Adekvatna oprema u vidu pumpi, za veoma kratko vreme ispumpava vodu iz liftova i podruma ali i kako bi se posao završio ptrebno je istu tu vodu sprovesti do kanalizacije, uraditi dezinfekciju zidova i osušiti zidove.

Za tu priliku koriste se posebne mašine za sušenje zidova, koje koriste profesionalci.

Ispumpavanjem vode iz podruma i liftova bave se posebno ovlašćeni servisi i agencije, kao i vodoinstalateri, ukoliko imaju odgovarajuču opremu.

Na ovaj način, voda se može ispumpati u manjoj ili većoj meri iz podruma, garaža, liftova, magacina, ali i stanova koji su oštećeni usred poplava.

Ispumpavanje vode, najčešće se vrši pumpama velikog protoka, sa elekromotorima, čiji se nivo spušta na visinu od 7-8cm.

Nakon toga, koriste se specijalni usisivaći sa ugrađenim pumpama manjeg protoka, kojima se izbacuje voda, najčešće u kanalizaciju.

Ukoliko poplava preti da uništi i vaše prostorije, veoma je važno da hitno reagujete i izaberete pravi servis za izvlačenje vode iz liftova, magaina, garaža, kako bi se objekat što pre osušio, a time i što manje oštetio.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com