Led panel stalno treperi


 

Treperenje LED panela je problem jer pravi neprijatno okruženje u prostoru, kao i osvetljenje ali i nedovoljno efikasno osvetljenje. Postoji nekoliko razloga zbog čega se ovo dešava, a jedan od njih je neadekvatno napajanje, odnosno problem sa ravnomernim napajanjem.

LED panel se može ugasiti tako da ne svetli čak i kada ga upalite, tada je potrebno da proverite priključak za napajanje i da ga zamenite ako električar utvrdi da je neispravan. Drugi problem u vezi sa LED panelom, može biti LED panel koji treperi, koji je upaljen neravnomerno, tako da neki delovi rade a neki ne, mogu raditi prigušeno, tako da je osvetljenje zatamnjeno. U vezi sa ovim problemima elektrčar bi trebalo da proveri izvor napajanja, da li su dobro zategnuti svi spojevi, kablovi i da li su dobro povezane sve komponente.

U slučaju da neka od ovih komponenti zakaže, potrebno ju je zameniti.

Postoje i neki faktori koji nemaju veze sa samim uređajem, već sa životnom sredinom i prostorom, gde se nalazi LED panel. Previše vlage može oštetiti LED panel, kao i previše prašine i prljavštine, koja može oštetiti neke komponente. Ako je temperatura suviše visoka ili niska to takođe može izazvati kvar na LED panelu.

Zato bi bilo dobro da ovaj problem prepustite iskusnijim električarima, tako da vam preporučujemo da pozovete naš elektro servis i zakažete popravku LED panela.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com