Kombinovana mašina prestala da suši

Uloga kombinovane mašine za pranje i sušenje u savremenom domaćinstvu je vrlo značajna, a kada imate problem prestanka sušenja, to zahteva detaljan pregled mašine a možda i ozbiljne popravke.


Svakako problem mogu biti brojni, a postoje oni koji se najčešće dešavaju i koje bi trebalo prvo otkloniti.

Prvo proverite napajanje. Da li je mašina pravilno priključena, da li postoji  struja u utičnici, i da li su sigurnosni prekidači aktivni?

Ukoliko je problem u električnom povezivanju, isključite mašinu, proverite utičnicu drugim uređajem i ponovo priključite mašinu. Ako problem i dalje postoji, pozovite našeeg električara da ispita električni sistem mašine.

Zapušeni filteri ili problemi sa sistemom ventilacije mogu uticti na efiksnost sušenja.

Važno je da redovno čistite filtere, kako bi izbili svu prljlavptinu koja se vremenom nakupila i tako možete proveriti da li je mašina prestala da suši zbog previše zagađenog filtera.

Sve su ovo manje više benigni problem, dok nemat problem sa grejačem. Grejač može biti oštećen ili suviše star i ishaban tolik da više ne supi kako treba. Električa bi trebalo obavezno da pregleda grejač ukoliko nije problem u filter ili napajanju.

Bez kombinovane mašine za sušenje i pranje ili samo mašine za sušenje veša teško da možete da održavate domačinstvo naročito u zimskim mesecima, zato je oo razlog više da pozovete naše elektro servis i zakažete dolazak na vašu adresu, bilo gde u Beogradu, već danas.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com