Izvođenje novih utičnica

Izvođenje novih utičnica je veoma kompleksan i važan zadatak, kako za vašu bezbednost tako i za funkcionalnost uređaja u domu. Obavezno ovaj posao prepustite električarima.


Električarski radovi poput ovog zahtevaju veoma mnogo stručnosti i iskustva, a električari svaku od intervencija izvode po određenom rasporedu.

Prvi korak je planiranje i određivanje lokacija utičnica. Sigurno znate da utičnice ne mogu stajati baš na svakom mestu na kome poželite da imate utičnicu već raspored zavisi od elektroinstalacija, kako se ista ne bi opteretila sa previše utičnica na jednoj lokaciji i kako ne bi došlo do kratkog spoja.

Procena rasporeda utičnica je veoma važna u ovom slučaju, jer svaka od utičnica ima određenu snagu, zato je neophodno proceniti ukupno opterećenje.

Nakon rasporeda i planiranja utičnica sledi kabliranje odnosno izvođenje kablova i sprovođenje od postojeće električne instalacije do novih utičnica.

Kada se kablovi sprovedu sledi montaža samih utičnica. Ovom prilikom koriste se odgovarajuće kutije za pričvršćivanje utičnice za zid.

Nakon montaže utičnica sledi testiranje utičnica, koje se sastoji od provere napona i uzemljenja i provere kako ne bi došlo do kratkih spojeva.

Sve ove korake potrebno je da električar koji dođe na vašu adresu uradi. Preporučujemo da angažujete naš električarski servis, jer ćete pored profesionalne usluge dobiti račun i garanciju. Dostupni smo 24 sata dnevno/7 dana u nedelji, za sve električerske usluge, a posebno za one koje se ne smeju odlagati.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com