Aspirator neće da se uključi

Kada vaš omiljeni saveznik u kuhinji - aspirator - odbije da sarađuje, osećate se kao da ste ostali bez desne ruke.


Ovaj problem može da vam pokvari raspoloženje i često ima nekoliko jednostavnih uzroka koji električari pronicljivo prepoznaju.

Evo nekoliko ključnih aspekata koji bi mogli biti krivci, kao i koraci koje možete preduzeti kao preventivu ili kada imate posla sa pokvarenim aspiratorom.

Prvo i najčešće, proverite da li je aspirator priključen na izvor napajanja. Možda je problem u neispravnoj utičnici, oštećenom kablu ili čak u prekidaču.

Preporučljivo je proveriti utičnicu drugim uređajem kako biste potvrdili ispravnost izvora napajanja. Ako je problem u utičnici, pozovite električara da je popravi. U slučaju oštećenog kabla, trebalo bi ga zameniti.

Prekidači i kontrolni paneli su osetljivi i mogu se oštetiti zbog redovne upotrebe ili vlagu koja prodire.

 Motor ili ventilator mogu biti blokirani, pregrijati se ili biti oštećeni, što dovodi do neuspelog pokretanja aspiratora.

Električar iz našeg elektro sevisa će proveriti motor i ventilator kako bi utvrdio da li postoji mehanički problem. Očistiće ventilator od prašine kako bi mu produžio vek trajanja.

Aspirator je važan kako bi usisao sva toksična isparenja i sprečio nastanak neprjatnih mirisa od kuvanja i filtrirao ih kroz svoje filetre i izbacio u spoljnu sredinu. Kada je neka od njegovih funkcija oštećena to nije moguće ili on može delimično biti efikasa i zato je važno na vreme sprečiti kvarove redovnim servisom. Ako vam je potreban redovan servis ili popravka aspiratora, pozovite naš elektro servis.

 

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com