SERVIS I POPRAVKA BOJLERA BEOGRAD

Bojler zuji i kada je isključen

Zujanje i pucketanje bojlera u vezi je sa njegovim radom, tačnije sa radom grejača. Poznato je da kada se na grejaču nataloži kamenac, koji se mora redovno čistiti, tada se čuje zujanje i pucketanje.

Ovaj zvuk dolazi iz zagrevanja kamenca. Kada se kamenac taloži, tada grejač ne može da greje vodu, već greje kamenac, što dovodi do njegovog pojačanog rada a manje efikasnosti, jer grejač zagreva kamenac a ne vodu.

Čišćenje kamenca jedna je do najvažnijih stvari koju morate raditi redovno na svom bojleru. Preporučujemo da za čišćenje kamenca pozovete vodinstalatera, koji će ovu inetrvenciju obaviti na bezbedan način.


Redovnim čišćenjem kamenca produžavate život grejaču i tada će on raditi mnogo efikasnije, mnogo brže će zagrevati vodu i neće doći do oštećenja grejača, koji zbog pojačanog rada može izazvati pravi kršlus u bojleru.

Kada bojler zuju a isključen je, moguće je da se grejač hladi a da još uvek u fazi grejanja kamenca, dok zujanje sasvim ne prestane.

Dobra vest je da vam se ne može ništa desiti kada je bojler isključen, a loša vest je da ćete obavezno morati da očistite kamenac sa grejača ili u najgorem slučaju da zamenite grejač.

Preporučujemo da ne donosite sami odluku o tome, već da pozovete iskusnog vodoinstalatera. Čišćenje kamenca i zamena grejača je rutinska intervencija,mada veoma delikatna i opasna i zato uvek preporučujemo da je uradi profesionalni vodoinstalater.

Ukoliko bude potrebna zamena grejača, vodoinstalater može nabaviti odgovarajući grejač za zamenu.

Nakon zamene grejača i čišćenja kamenca, zujanje ne bi trebalo više da se pojavljuje. Takođe bi trebalo proveriti i da li je temperatura podešena na odgovarajući način, jer i to često može izazvati čudne zvukove koji vas mogu uplašiti.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com