Puštanje grejanja u rad

Za puštanje grejanja u rad, najvažnije je da imate dobrog majstora, koji ume da izvede i popravi instalacije etažnog i centralnog grejanja. Pre bilo kakvog puštanja grejanja u rad, obavezno je proveriti pritisak u sistemu. Ovo se odnosi na sve tipove grejanja. Ukoliko ovo ne uradite, možete trajno oštetiti sistem. Puštanje grejanja u rad se radi prvi put, ali i svaki naredni put, nakon letnje pauze.


Potrebno je da masjtor pređe nekoliko najvažnijih koraka. Na prvom mestu to je pregled pritiska u sistemu, kao obavezna provera sistema.

Na drugom mestu mora se proveriti rad cirkulacione pumpe, kao i da li sistem ima vidljive znakove curenja. Ukoliko ih ima, i na nekim mestima, cevi cure, potrebno je utvrditi da li su cevi oštećenje i zastarele i zameniti ih, pre početka zimske sezone.

Ozračivanje sistema za grejanje je nešto što se radi na radijatorima u najvišim tačkama. Termometar mora biti ispravan i zato je važna njegova redovna provera.

Majstori koji se bave proverom i ugradnjom grejanja, obično rade i dodatne usluge, kao što su ugradnja elektro kotlova, gasnih kotlova, kotlova na drvo, kao i servis kotlova.

 

U zavisnosti koji tip grejanja da izaberete, važno je da uvek dobijete račun i garanciju na usluge. U slučaju da ste zadovoljni majstorima, možete ih pozvati svake godine pred sezonu grejanja.

Puštanje grejanja u rad ne bi trebalo povezivati sa hitnom intervencijom, jer bi to značilo da postoji neki određeni problem u samom sistemu. Zato na vreme proverite ceo sistem, kako bi uvođenje grejanja proteklo bez problema.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com